Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ thống trường Tuệ Đức áp dụng mô hình giáo dục kết hợp giữa Khoa Học và Đạo Học, chú trọng xây dựng Nhân cách và rèn luyện Kỹ năng, làm nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.

https://pathway.edu.vn/

Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – The Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình giáo dục khai phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế.

https://www.ispschools.edu.vn/

Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ thống Mầm non The Maple Leaf Academy (MLA) đã tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, hiện đại cho các em bé hạnh phúc “những công dân toàn cầu cho tương lai”. Tại đây, trẻ được tạo điều kiện tốt nhất để trở thành người “Tự học hỏi” năng động, tự tin và sáng tạo.

http://mapleleaf.edu.vn/