Banner Carousel
Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ thống trường Tuệ Đức là nơi tạo ra sự cân bằng giữa việc học kiến thức và phát triển bản thân dựa trên nền tảng 3 gốc rễ Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực. Chương trình của Hệ thống Tuệ Đức Pathway không chỉ giúp học sinh có được kiến thức nền tảng cần thiết, mà còn phát triển toàn diện bản thân dựa trên các chương trình kĩ năng và tiếng Anh. Các giá trị đạo đức được lồng ghép vào từng hoạt động của trường, trong từng tiết học, làm nền tảng để trẻ phát triển nhân cách đúng đắn. Hệ thống trường Tuệ Đức vận dụng phương pháp Kiến tạo, để thực hiện các chương trình giảng dạy phù hợp với trẻ trong từng lứa tuổi, để trẻ dễ học, dễ hiểu, nhớ lâu, học thông qua trải nghiệm, thông qua hoạt động thực tế…

https://pathway.edu.vn/

Banner Carousel
Banner Carousel
Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình giáo dục khai phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế. Chương trình học của ISP được thiết kế lấy chủ đạo của nền khoa học toàn cầu trong đó học sinh không phải chỉ học kiến thức thuần túy, mà học cách “cách học, cách nghĩ, cách sống” để từ đó trở thành một công dân toàn cầu thích ứng được với sự biến đổi đa dạng của cuộc sống.

https://www.ispschools.edu.vn/

Banner Carousel
Banner Carousel
Hệ thống Trường Tuệ Đức

Được thành lập từ năm 2008, Hệ thống Mầm non The Maple Leaf Academy (MLA) đã trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành. MLA đã tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, hiện đại cho các em bé hạnh phúc “những công dân toàn cầu cho tương lai”. Tại đây, những đứa trẻ trở thành người “Tự học hỏi” năng động, tự tin và sáng tạo. Chương trình học tại MLA luôn là sự kết hợp những ưu việt của các phương pháp giáo dục sớm như: Montessori, STEM + Arts, Reggio Emilia, Học thuyết Đa trí thông minh...

http://mapleleaf.edu.vn/

Banner Carousel